Giới thiệu Hưng Hải Group

Giới thiệu Hưng Hải Group

Tập đoàn Hưng Hải được sáng lập bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trần Đình Hải. Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, đến nay Hưng Hải đã trở thành một tập đoàn kinh tế lớn với hơn 10 công ty thành viên và là một trong những doanh nghiệp trẻ đầy tiềm năng của Việt Nam.

Chi tiết

Các liên doanh và văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới

Munich - Germany

Ms Trâm trambui@hunghaigroup.com

Tokyo - Japan

Mr Thien Anh nguyenthienanh@hunghaigroup.com

Hà Nội - Việt Nam

Mr Tạ Xuân Thắng tathang@hunghaigroup.com
icon

Đối tác

Hiện chúng tôi đã có gần 20 công ty thành viên, liên kết và hợp tác với nhau để cùng phát triển tập đoàn Hưng Hải Corp