Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng
- Đường quốc gia (4, 12, 279...) ;
- Đường liên tỉnh (Hanoi, Lai Chau, Lao Cai & Dien Bien provinces) : Ta Loong - Quy
Sa, Trai Bo – Truong So...
- Khu tái định cư (Thị XãMuong Lay , Thị xã Lai Chau...)

Khai thác mỏ
- Đất hiếm Dong Pao (sở hữu 20%)
- Đất hiếm Nam và Bắc Nậm Xe (sở hữu 100%)
- Mỏ Apatit Cam Duong (sở hữu 100%)

Phát triển Bất đông sản
- Khu căn hộ, văn phòng và khu thương mại cao cấp cho thuê.

Dự án Năng lượng
- Số lượng khoảng 20 thủy điện, tỏng công suất dự kiến 550MW
- 5 Nhà máy thủy điện đang xây dựng, hoàn thành vào 2015, 2016, tổng công suát 187
MW.
- Phát triển điện gió, tổng công suất là 350 MW.