Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:
Chúng tôi phấn đấu hết mình để trờ thành Tập đoàn tư nhân hàng đầu trong ngành xây dựng và phát triển năng lượng trong các ngành công nghiệp mới của Việt Nam.

 

Sứ mệnh:
Chúng tôi cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở vùng sâu, vùng xa của tổ quốc.