Nhiều triển vọng cho thị trường xăng dầu năm 2016

Nhiều triển vọng cho thị trường xăng dầu năm 2016

Năm 2016, Hưng Hải đầu tư và phát triển trong lĩnh vực xăng dầu. Đây là lĩnh vực mới, nhiều thách thức nhưng cũng chính là cơ hội mở rộng và sự phát...