Mỏ Apatit

Mỏ Apatit

Tổng trữ lượng dự kiến: 15 triệu tấn

Quặng Apatit

Quặng Apatit

Tập đoàn Hưng Hải sở hữu 100% mỏ Apatit đặt tại Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, thông qua Tổng Công ty Cổ phần Cổ phần Hóa chất công nghiệp và Công...

Đất hiếm

Đất hiếm

Ba mỏ đất hiếm lớn: Dong Pao, Bắc và Nam Nậm Xe