Đất hiếm

Ba mỏ đất hiếm lớn: Dong Pao, Bắc và Nam Nậm Xe
• HHG sở hữu 100% của mỏ Bắc và Nam Nậm Xe, vị trí tại xã Nậm Xe, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Tổng trữ lượng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe
492 triệu tấn trong đó trữ lượng đất hiếm TR2O3 được dự tính khoảng 7 triệu tấn.
• HHG sở hữu 20% của mỏ đất hiếm Dong Pao thông qua công ty CP đất hiếm
VIMECO.
Các đối tác khác của công ty này bao gồm Vinacomin, Toyota Tsusho and Sojitz
(Japan)