Nhà máy thủy điện Nạm Na 2

Các thông số chính của công trình:
- Công suất lắp máy: Nlm=66 MW;
- Điện lượng trung bình năm: E0=254,11 triệu KWh;
- Nhà máy thuỷ điện lòng sông, 03 tổ máy, Tuốc bin Kaplan, trục đứng;
- Đập dâng kết cấu bằng bê tông trọng lực, cao trình đỉnh đập 264.5m, chiều dài theo đỉnh đập 58m, chiều cao lớn nhất 24.5m;
- Đập tràn kết cấu bằng bê tông cốt thép, kiểu Ofixerov phi chân không, chiều rộng diện tràn 61m, chiều cao lớn nhất 33.5m, có 4 khoang tràn, chiều rộng mỗi khoang 13m, cửa van cung đóng mở bằng xy lanh thuỷ lực;
- Lưu lượng xả lũ thiết kế Q0,5%=4.810 m3/s, xả lũ kiểm tra Q0,1%= 6.120 m3/s;
- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy: Qmax= 444 m3/s;
- Khởi công: 5/2009
- Nội dung tư vấn: Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - lập Tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu thiết bị, thiết kế thi công và giám sát...