ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

Các lĩnh vực: Đầu tư tài chính, thị trường xăng dầu, kinh doanh Bất động sản, khai thác khoáng sản,phát triển thủy điện, xây dựng cầu đường...

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Bắt đầu từ quý III/ 2015, sẽ tiến hành khai thác quặng Apatit và đất hiếm từ 06/2016.

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN

Cùng với đà hồi phục của thị trường Bất động sản, Tập đoàn Hưng Hải sẽ chủ động tiếp tục đẩy mạnh việc thi công và đưa vào khai thác các dự...

XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP

XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP

Lĩnh vực xây dựng công trình và xây lắp là những hoạt động kinh doanh nền tảng của Tập đoàn

PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN

PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN

Tập đoàn tiếp tục đầu tư và phát triển các cụm Thủy điện.