ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN

Cùng với đà hồi phục của thị trường Bất động sản, Tập đoàn Hưng Hải sẽ chủ động tiếp tục đẩy mạnh việc thi công và đưa vào khai thác các dự án Bất động sản đang được triển khai: