XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP

Lĩnh vực xây dựng công trình và xây lắp là những hoạt động kinh doanh nền tảng của Tập đoàn. Do đó, với thể mạnh hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục tìm kiếm và phát triển các hợp đồng xây lắp trên địa bàn trọng yếu là tỉnh Lai Châu và các địa phương trong cả nước.